Warunki zakupu

WARUNKI ZAKUPU (ostatnia aktualizacja: czerwiec 2021 r.)

 

Niniejsze Warunki zakupu („Warunki zakupu”) regulują zakupy produktów i usług dostępnych za pośrednictwem http://www.besteffie.com („Witryny firmowe” lub „Witryny”). Witryny firmowe są obsługiwane przez Vonluxer Ltd. („Firma”). Korzystanie przez użytkownika z Witryn firmowych i niniejsze warunki podlegają również Warunkom użytkowania i Informacji o ochronie prywatności, które są włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie.

 

PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE WARUNKI ZAKUPU, WRAZ Z WARUNKAMI UŻYTKOWANIA, INFORMACJĄ O PRYWATNOŚCI ORAZ INNYMI ZASADAMI LUB UMÓW, DO KTÓRYCH MOWA W NINIEJSZYCH WARUNKACH ZAKUPU, PRZED ZAKUPEM LUB KORZYSTANIEM Z PRODUKTÓW LUB USŁUG ZA POŚREDNICTWEM WITRYN FIRMY. KUPUJĄC LUB KORZYSTAJĄC Z PRODUKTÓW LUB USŁUG ZA POŚREDNICTWEM WITRYN FIRMY, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NA NINIEJSZE WARUNKI ZAKUPU, W TYM MIĘDZY INNYMI, UMOWĘ ARBITRAŻOWĄ I ZRZECZENIE SIĘ POZWU ZBIOROWEGO OPISANE W PONIŻSZEJ SEKCJI ROZSTRZYGANIE SPORÓW.

 

OGÓLNY

Niniejsze Warunki Zakupu zostały wykonane i dostarczone przez Ciebie i stanowią ważną i wiążącą umowę między Tobą a Firmą, wykonalną wobec Ciebie zgodnie z ich warunkami. Oświadczasz, że (1) masz co najmniej 18 lat, (2) jesteś w wieku uprawniającym do zawarcia wiążącej umowy i (3) nie jesteś osobą, której odmawia się korzystania z usług na mocy jakichkolwiek obowiązujących przepisów, zasad lub przepisów.

 

Będziesz kupować i korzystać z produktów i usług dostępnych za pośrednictwem Witryn firmowych, ściśle przestrzegając niniejszych Warunków zakupu oraz wszystkich obowiązujących praw, zasad i przepisów (łącznie „Prawa”). Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów w odniesieniu do swojego zakupu, w tym wszystkich przepisów obowiązujących w jurysdykcji, do której wysyłane są jakiekolwiek produkty. Wszystkie rozmowy, e-maile i inna komunikacja między Tobą a Firmą mogą być nagrywane.

 

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI

Kopia Informacji o ochronie prywatności, która ma zastosowanie do gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania i innego przetwarzania danych osobowych przez Firmę, znajduje się na stronie http://www.besteffie.com. Wyrażasz zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie w inny sposób wszelkich danych osobowych, które możemy o Tobie uzyskać (za pośrednictwem Witryn firmowych, poczty elektronicznej, telefonu lub w jakikolwiek inny sposób), zgodnie z warunkami Polityki prywatności. Firma może od czasu do czasu aktualizować swoją Politykę Prywatności, według własnego uznania. Wszelkie zmiany w naszej Informacji o ochronie prywatności będą publikowane na stronie http://www.besteffie.com. Dalsze korzystanie z Witryn po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian do Informacji o ochronie prywatności oznacza akceptację zmian.

 

ZAKUPY

przetwarzanie zamówienia

 

Firma może, według własnego uznania, zdecydować o nie przetwarzaniu lub anulowaniu zamówienia w określonych okolicznościach. Może się to zdarzyć na przykład, gdy produkt lub usługa, którą chcesz kupić, jest niedostępna lub została niewłaściwie wyceniona, podejrzewamy, że prośba jest oszukańcza lub w innych okolicznościach, które Firma uzna za stosowne według własnego uznania. Firma zastrzega sobie również prawo, według własnego uznania, do podjęcia kroków w celu zweryfikowania Twojej tożsamości w celu przetworzenia zamówienia. Firma albo nie obciąży Cię, albo zwróci opłaty za zamówienia, których nie przetwarzamy lub których nie anulujemy. Nie ograniczając powyższego, Firma zastrzega sobie prawo do: (i) wycofania dowolnej złożonej oferty; (ii) poprawiać wszelkie błędy, nieścisłości lub pominięcia; oraz (iii) wprowadzać zmiany cen, treści, ofert promocyjnych, opisów lub specyfikacji produktów lub innych informacji bez obowiązku powiadamiania o takich zmianach (w tym po złożeniu, potwierdzeniu, wysłaniu lub otrzymaniu zamówienia, z wyjątkiem przypadków zabronionych z mocy prawa).

 

Opisy produktów i usług

 

Firma stara się zamieszczać dokładne opisy produktów i usług w Witrynach firmowych. Spółka nie gwarantuje jednak, że opisy są dokładne, kompletne, rzetelne, aktualne i wolne od błędów. Jeśli produkt lub usługa oferowana na Witrynach firmowych nie jest zgodna z opisem, jedynym środkiem zaradczym jest zwrot przedmiotu zgodnie z niniejszymi Warunkami zakupu.

 

Witryny firmowe mogą oferować funkcję szybkiego podglądu różnych produktów. Ta funkcja pozwala wyświetlić informacje o cenie produktu i dodać produkt do koszyka bez otwierania strony produktu. Funkcja szybkiego podglądu i funkcja „dodaj do koszyka” są oferowane wyłącznie dla Twojej wygody. Strona produktu to miejsce, w którym znajdziesz bardziej szczegółowe informacje o produkcie, jego źródle, cechach i cenach.

 

Informacje o cenach

 

Firma dąży do dostarczania dokładnych informacji o cenach produktów i usług dostępnych w Witrynach firmowych. Nie możemy jednak ubezpieczyć się od błędów cenowych. Firma zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do niezrealizowania lub anulowania wszelkich zamówień złożonych na produkt lub usługę, których cena została nieprawidłowo umieszczona na stronie w wyniku błędu. W takim przypadku Firma powiadomi Cię o tym pocztą elektroniczną. Ponadto Firma zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do skorygowania wszelkich błędów w podanej pełnej cenie detalicznej.

 

Dostępność produktów i usług

 

Witryny firmowe mogą zawierać informacje dotyczące dostępności towarów. Informacje te można wykorzystać do oszacowania prawdopodobieństwa, że przedmiot zostanie wysłany natychmiast po złożeniu zamówienia. Szacowana data dostawy przedmiotu na adres docelowy to około 30 dni lub mniej po udanej płatności, może ulec zmianie w zależności od braku przedmiotu, złej pogody, czasu transportu przewoźnika, adresu docelowego itp. Niestety, Firma nie może zagwarantować, że pozycja oznaczona jako „w magazynie” zostanie faktycznie wysłana od razu, ponieważ zapasy mogą się znacznie zmieniać z dnia na dzień. W rzadkich przypadkach oferta produktów lub usług może być dostępna w momencie składania zamówienia przez klienta i wyprzedana do czasu, gdy Firma podejmie próbę przetworzenia zamówienia. W takim przypadku Firma powiadomi Cię o tym e-mailem. Oferty usług, które są niedostępne, zazwyczaj nie są już dostępne. Jeśli Firma stwierdzi, że produkt lub usługa, którą chcesz kupić, nie jest już dostępna, pozycja zostanie anulowana z Twojego zamówienia. Firma powiadomi Cię e-mailem i usunie przedmiot z Witryn firmowych.

 

Konkretne dodatkowe zastrzeżenia i zobowiązania

 

Oprócz ogólnych zastrzeżeń zawartych w Warunkach użytkowania dotyczących produktów i usług zakupionych za pośrednictwem Witryny, produkty i usługi zakupione w Witrynie: (a) mogą nie obejmować żadnych gwarancji producenta, nawet jeśli określony produkt lub usługa jest dostępna gdzie indziej z jednym ; (b) nie może obejmować żadnych usług ani opcji wsparcia; (c) mogą nie zawierać instrukcji obsługi produktu, instrukcji lub ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa w języku ojczystym użytkownika lub w niektórych językach kraju docelowego; (d) mogą nie być zaprojektowane zgodnie ze standardami, specyfikacjami i wymaganiami dotyczącymi etykiet obowiązującymi w Twojej jurysdykcji; oraz (e) mogą nie być zgodne z napięciem i innymi normami elektrycznymi obowiązującymi w Twojej jurysdykcji (co może wymagać użycia adaptera lub konwertera). Twoim obowiązkiem jest zbadanie produktu, aby upewnić się, że spełnia on Twoje potrzeby i że może być legalnie importowany do Twojej jurysdykcji, i niniejszym wyrażasz na to zgodę.

 

podatki

 

Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie podatki, cła i opłaty pobierane przez jurysdykcję, do której produkty są wysyłane, w tym między innymi podatek od sprzedaży lub użytkowania, podatek od wartości dodanej lub taryfy.